Завършена топлоизолация

През есента на 2016 г. беше завършен монтажът на външна топлоизолация и полагане на минерална мазилка по фасадите на сградата. Изпълнението беше реализирано от регионална строителна фирма.